בקשת הגירה של אב עם ילדיו
הפחתת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין
דחיית בקשה משותפת לאי קיום הסדרי ראיה
היתר נישואין לזוג לאחר שניתנה טבעת בטקס הצעת נישואין
דחיית תביעה לסתירת פסק דין לכתובה
ביטול הסכם גירושין שנעשה למראית עין
דין הילדים של אישה ושל מי שנחשד שבגד עימה
היתר אישה שנייה כשנכרת לאישה הראשונה חלק ממוחה