דחיית בקשה לביטול עיכוב יציאה
נאמנותם של רישומי בית חולים בחו''''ל לעניין בירור יהדות
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
חיוב גט
כתובה ואיזון משאבים
מזונות – נטל ההוכחה במחלוקת על גובה הכנסות הנתב
מצווה ש''משך'' את צוואתו מידי הרשם – האם ומתי מורה הדבר על ביטולה
גרושים החיים בפריצות ששבו לחיים משותפים – היש להצריך גט נוסף
סיכול מזימה להברחת נכסים וסמכות בית הדין לדון בה על פי אומדנה
הליכי "ביזיון בית הדין" נגד אבי הבעל המעגן ובחינת הטענה כי אינו מסייע או גורם כיום לעיגון
מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים
חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות
בני זוג שחיו ללא חיי אישות מבחירה- זכויותיהם הממוניות בהלכה, בחוק ובפסיקה האזרחית
בקשת אפוטרופוס הקדש למתן סעד הצהרתי בדבר הפיקוח על ההקדש
הקדש שכונת עץ חיים - ביה"ד תל אביב
הקדש שכונת עץ חיים - המשך