מעמד אישי
כתובה רכוש ומזונות
כריכת מזונות ילדים בתביעת הגירושין
סמכות בהחזקת ילדים כשהאב אזרח בריטי והילדים בחו''''ל
גירושין - אלימות כעילה לחיוב בגט
גירושין - חיוב גט במקום פירוד ממושך וחשש זנות - תיק
נישואין אזרחיים סמכות בית הדין ופסיקה לעניין רכוש כתובה ופיצויי גירושין
דחיית תביעות הדדיות לשינוי גובה דמי מזונות
ירושה - דחיית בקשה להתנגדות לצו ירושה בטענה שיש צוואת שכיב מרע בע"פ
כתובה
חלוקת רכוש - תשלום למתווך כשהדירה נמכרה על ידי כונס
מזונות - הפחתת מזונות במשמורת משותפת
גירושין - הליך פלילי נגד סרבן גט
החזקת ילדים - הסדרי שהות - בקשה למשמורת משותפת
כתובה
התנגדות לצו ירושה
כתובה, מזונות, דחיית בקשה לביטול הסכם
הסכם גירושין - סתירה בין הסכם גירושין לצוואה
גיטין - כשרות גט בבעל שהציג עצמו בשם אחיו
גירושין - חיוב בגט בטענת מאיס עלי
סמכות לדון בתביעת גירושין כשהבעל מתגורר בחו"ל
היתר נישואין - מינקת חברו
אישה שניה - השלשת גט וכתובה
חלוקת רכוש - משמורת - מזונות - כתובה
כתובה שנכתב בה סכום שהוא התאריך הלועזי של החתונה
סמכות בית הדין לדון במחלוקת על שינוי שם משפחתו של הקטין בעקבות הגירושין