קביעת מעמד אישי
היתר להחזרת גרושה כאשר ברקע יש חשד לבגידה
חיוב כתובה ותוספת כתובה במחלוקת על מרידה הדדית
חיוב בגט
קבלת מומר השב לעמו ולא-לוקיו
עליית מחירי דירות לאחר ההסכם – מתי תיצור ''אומדנא'' המשפיעה על פרשנותו
כתובת ''בעולת עצמו'', פיצויי גירושין והצמדת כתובה למדד
טענת עוברת על דת במי שאורחות חייו אינן כדרך התורה
חיוב בגט בטענת ש''''ב שאינה כנה ובטוען מאיסא עלי באמתלא מבוררת
איזון זכויות פנסיוניות בין צד שפרש לפנסיה מוקדמת לצד שפרישתו הצפויה רחוקה
כתובה בטענת ''איני רוצה לדור עם קרובותיך'', המוחזק בספק חיוב כתובה
חשש קידושין בהצעת נישואין המלווה בנתינת טבעת – צדדי ההיתר והכרעה