חלוקת כספים בחשבונות בנק וכתובה
יין יישן: בירור תוקפו של גיור