עריכת בדיקה גנטית לקביעת אבהות וחיוב גט לחומרא
סמכות מזונות - הפורום הנאות
כתובה - במקרה שקדם לה הסכם ממון שכלל ויתור על הכתובה
חלוקת תמורת דירה ותכולה
פרשנות הסכם
פירעון כתובה על ידי זכויות סוציאליות עתידות
חלוקת רכוש - האם הבעל חייב בדמי שימוש לאחר שעזבה האישה את הבית
הסכם גירושין - קבלת תביעה לביטול הסכם בטענה שהוא פיקטיבי
כתובה - מתי תיחשב האשה למורדת להפסידה כתובתה
בעל שלא זן ולא פרנס – חיוב גט ועילה לחלוקה לא שוויונית של הרכוש
חיוב בעל בגט בגין איסור ''פצוע דכא'' בשל ניתוח עיקור שעשה ובגין טענת ''מאיס''
התנגדות לצו קיום צוואה בטענה שהמנוח נתן לאחר מתנת שכיב מרע בלא עדים
בקשה למתן זכות טיעון שהוגשה בחוסר תום לב
האם מענק עידוד פרישה ודמי ההסתגלות הינם נכס בר איזון
חיוב האב במזונות ילדים במשמורת משותפת
דמי שימוש באישה שמתגוררת בדירת הצדדים עם ילדים משותפים