סמכות לדון בתביעות שבהן מעורבים הקדשות ונאמניהם
מינוי נאמנים להקדש ''כתר ארם צובא''
צדדים ששבו ארצה לאחר תקופה שבה היה מרכז חייהם בחו''ל הסמכות וה''פורום הנאות'' בעניינם
תפקיד בית הדין כ''אביהם של הקדשות'' מינוי מנהל מיוחד והגבלת נאמנים שהוטל צל על נאמנות
דחיית תביעת זכויות סוציאליות בטרם הכרעה על רכוש
כתובה בשקלים ישנים, הצמדה ופיצויי גירושין
סמכות לדון בתביעות האישה – דיון במועדים שבחוק המהו''''ת
דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין
חיוב כתובה