סמכות לדון בתביעות שבהן מעורבים הקדשות ונאמניהם
מינוי נאמנים להקדש ''כתר ארם צובא''