חיוב דמי שימוש ופירוק שיתוף
גירושין בטענת מאיסות שיסודה בחשדנותו של הבעל
תוקף הסתלקות יורש מחלקו בירושה לטובת אימו במקום שהוא בעל חוב
חלוקה בדירות השקעה הרשומות על שם צד אחד אשר שילמו את עלותן וכן בקרקעות עליהם נבנו
תביעת מדור אלמנה כנגד מוטב בצוואה בדירה הנמצאת בתהליך פינוי בינוי