ביטול פס''''ד חיוב מזונות עקב חוסר סמכות
אישה שחויבה בגט אך לא הפסידה כתובתה – האם יכולה להתנות את קבלת הגט בפירעון כתובתה
בעל שאינו מספק מדור לאשתו – עילת גירושין