כשרות בת אשה פנויה שנתעברה באונס לבוא בקהל ולהינשא לכהן
היתר חשש ממזרות והמסתעף מזה לכמה יסודות בתורת יכיר,
דינם של נישואין אזרחיים והמסתעף מזה לכשרות הילדים שנולדו לאישה מאיש אחר
מפיהם ולא מפי כתבם – בדין יכיר, והמסתעף מזה לענין יולדת למקוטעין ושיפורא גרים
היתר לקהל בחשש ממזרות מהפרייה חוץ גופית
אמתלא וחזרה בדין יכיר
בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים
חשש ממזרות מקידושי ביאה
בירור יוחסין – אישי חשש ממזרות תוך ג'' חודשי הבחנה
בירור יוחסין – חשש ממזרות בקראים
חשש ממזרות לאשה שנתעברה בזמן הפירוד מבעלה
בירור יוחסין - בית הדין חשש ממזרות מגיור רפורמי – והמסתעף מזה לענין קבלת תורה ומצות בגירות
בירור יוחסין – אישי בדין שתוקי שאמו טוענת לכשר נבעלת
בירור יוחסין - חשש שתוקי בשוטה שילדה בזנות
פנויה שאינה יודעת ממי נתעברה בו ידון בכשרות הבן לבוא בקהל
היתר חשש ממזרות במי שהחזיק עצמו לממזר
היתר לקהל של ילד מאומץ על פי דברי אמו הביולוגית שנתעברה מנכרי
חשש ממזרות במי שאביו ואמו טוענים שנולד מאיש זר
בדין ספק אשת איש שילדה בזנות
דין ספק חללה לכהן בזמן הזה
היתר לקהל במי שטוענת שזינתה תחת בעלה אך נתעברה לאחר גירושין
חשש ממזרות מדין ''יכיר'' נגד החזקה