גירושין בגין ''מאיסות'' שעמה נתינת עין באחרת, מזונות אישה המתנגדת להם
קביעת ''מועד הקרע'' בין צדדים שאחד מהם פסול דין
פנסיה מוקדמת בת איזון, תחשיב ''פנסיה רעיונית'' טרם מועד הפרישה
גדרי ''מאיס עלי'' ב''אמתלא מבוררת'' ותביעת גירושין בשל היעדר יכולת הבעל לזון