חיוב גירושין מטעם מרידה הדדית, תלונת שווא וקללות
האשמה בבגידה – האוסרת אישה לבעל המאשים ומחייבת בגט,; תביעת שלום בית – כנותה וסיכוייה
תוקף הסכמה לחוות דעת שמאית משהוכחה גמירות דעת ומשפעלו הצדדים לפיה אף טרם הבשלת חוזה מכ
אם הסכם מאוחר שאינו עומד בדרישות החוק מבטל הסכם ממון שנחתם כדין