ביטול סעיפי הסכם גירושין בגלל אי עמידה בזמנים
חיוב כתובה כשהגירושין היו בגלל מקום המגורים