אימתי יקנה בית הדין שאישר הסכם גירושין סמכות נמשכת בתביעות רכוש?