חשש אימוץ ושלילתו – אי ־ נאמנות סבתא לפסול את צאצאיה,
פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין
חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת
איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר
חיוב בגט לאחר מעשה כיעור
חיוב האישה בדמי שימוש כאשר גרים עימה גם הילדים
חיוב מזונות במקרה של ילדים מתרומת ביצית של נוכרית
פטור האישה מהחזרת תכשיטים הוצאות שהוציא האיש על דירתה והלוואה שלקחה מהבעל לצורך שיפוץ דירתה
חיוב גט בגלל בגידות הבעל
תביעת האיש להחזר כסף שניתן לצורך מדור הילדים לאחר שהילדים עברו אליו
דחיית בקשת יורשים לשינוי הצוואה
סמכות ביה''''ד הרבני לדון במזונות ילדים לאחר פסיקת ביהמ''''ש העליון בבע''''מ
תביעת האיש לחייב את אשתו לשעבר להשתתף עימו בחובות
תוקף הסכם גירושין שלא הובא לאישור
פסיקת ריבית והצמדה על חוב של דמי איזון
דמי שימוש ומועד איזון קצבת נכות
חיוב הוצאות משפט בתביעת מזונות
שכר כונס נכסים שלא השלים את מלאכתו
האם הבעל רשאי לעכב את הגט בטענה שערכאות בארה''''ב היטו את דינו
דין מרומה בחלוקת רכוש
זוג שחזרו לחיות יחד והאיש נפטר האם תיחשב האישה לאלמנה