השבת טבעת קידושין, הטלת נזקי הפרת חוזה על הגורם לה והחב בהם על פי החוזה
נאמנות אישה על מרידת בעלה
איסור אישה על הנטען בגלל מעשה כיעור
ביטול מזונות אישה לסרבנית גט
כתובה מזונות ורכוש דין הזכויות הפנסיוניות לפי ההלכה ולפי החוק
גירושין ונדון הצמדת כתובה שנכתבה בלירות
היתר אישה שנייה בגלל טענת מאוסה עליי
אישה שטוענת ששטר חוב של אבי הבעל הוא מזויף
בעלות וחלוקת אתר אינטרנט
קידום הליכי התרת עגונה כשברקע הייתה תביעת נזיקי