צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת
היתר נישואין למינקת
חיוב בעל החולה בסכיזופרניה בגט
היתר חרם דרבנו גרשום שנעשה שלא כדין
צו הרחקה כדי לאפשר ביצוע פסק דין לחיוב גט
דיון בביה''''ד בחלוקת רכוש הרשום על שם צד ג''
דחיית טענות האיש לביטול גט בגין הפרת הסכם הגירושין
כתובה וכפל הטבות
חיוב בגט מחמת גבורת אנשים חלקית
חיוב גט וכתובה במקרה ששני הצדדים אינם רוצים זה את זה ונדון כפל הטבות
מחלוקת בקריאת שם הבת המשותפת
חיוב גט מדין רבנו ירוחם ודחיית בקשת האיש לדון בעילות נוספות מיותרות
תוקף צו גילוי מסמכים המופנה לבית הדין הרבני
הפסד מזונות בגין ספק ניכור הורי