ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה
החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב
חלוקת רכוש וכתובה
דחיית בקשה לקיזוז דמי המזונות מחיוב הכתובה
ביטול אישור יהדות לאחר שהתגלו ראיות חדשות לסתירתו
- דחיית בקשה לביטול צו ירושה בגלל צוואה ש''נמצאה'' לאחר שנים רבות
כתובה באישה שתובעת גירושין בגלל מעשי הבעל
מבחן ''המאמץ המשותף'' והשלכותיו על קביעת חלוקה לא שוויונית