היתר מינקת
מקום לימודים בשנת תש"פ
היתר נישואין – פנוי - מינקת
חיוב הבעל במתן גט בטענת ''מאיס עלי'' במורדים זה בזה ובפירוד ממושך
חזקת כשרות וחשש אימוץ בבירור יהדות
פשרה בחיוב כתובה במי שעזבה את הבית ותבעה גירושין בטענת אלימות
חלוקה שווה בין בת ובנים קטינים לבקשת האב
חיוב האשה לקבל את גיטה, פשרה בחיוב הכתובה, ופטור ממזונות אשה
קביעת משמורת ומשמעותה של הגדרה זו
מעבר האם למרחק לאחר גירושין וחיוב כתובה
חיוב כתובה במורד מתשמיש; ''סידור'' ופריסת תשלומים
החזקת ילדים – משמורת משותפת
חיוב כתובה בבעל שתבע גירושין עקב תקיפתו ופציעתו על ידי אחי האשה המעורער בנפשו
ניהול תביעת גירושין מחו''''ל באמצעות מורשה וזום כאשר הנתבע מתנגד
דחיית בקשה לצו ירושה בנכסים מסויימים מן העזבון באמצעות הסתלקות מנכסים האחרים שבו
פשרה בחיוב כתובה בסך 520000 ש''ח כאשר לא התברר ממי יצאו הגירושין
תביעה להחזרת הילדים למקום מגורי הצדדים לאחר התרחקות האם למקלט
חיוב גירושין במאיסות ברורה ופירוד ממושך