כתובה בשקלים ישנים, הצמדה ופיצויי גירושין
איסור אישה על הנטען בגלל מעשה כיעור
ביטול מזונות אישה לסרבנית גט
חיוב כתובה
היתר אישה שנייה בגלל טענת מאוסה עליי
אישה שטוענת ששטר חוב של אבי הבעל הוא מזויף