עיכוב פירוק שיתוף בנכסים שאינם במחלוקת טרם סיום הסכסוך בשאר הנכסים
אימתי ייקבע שיתוף ספיציפ
היוון מזונות ילדים עתידיים על פי ההלכה
קביעת גדר חיוב האב במזונות קטנים מעל גיל שש, על פי שיטת הרשבא
מקום לימוד - שיקולי טובת הילד אל מול טובת ההורים
דחיית בקשת היתר נישואין לכהן וגרושה בטענת ביטול קידושיה הראשונים