החזר מתנות במורדת, ראיה על מתנה ברישום בטאבו או הפקדה בחשבון משותף