שלילת זכאות האישה לכתובה וקביעה עקרונית לחיוב בפיצוי כפוף לחלוקת הרכוש
קיזוז זכויות ע''''פ החוק ודין מעשה ידי האשה במקום תביעת כתובה מוגזמת
כשלא נצברו זכויות אלא חובות האם הם מתחלקים במסגרת איזון נכסים
ריח הגט בגט שניתן לחומרא
דחיית בקשה לביטול הסכם בטענת ''חוסר כשירות'' ו''עושק''
דחיית בקשה לפסול את גיור האישה