אישה הדורשת שחלוקת הדירה תתבצע בצורה של התמחרות
חזקת שיתוף במשק בו לבעל מעמד ''בן ממשיך''
גדר חיוב מזונות ילדים מעיקר הדין ומן התקנה וחיוב בדמי טיפול
המלצה לגט על האשה בפירוד ממושך ועיכוב בבירור חיוב הכתובה
מוסר האב ותורת האם עקרונות בקביעת מקום חינוך הקטין
היתר לנטען בכפוף לבדיקת פוליגרף