היתר מינקת
חיוב כתובה על סמך הרשעה בבית משפט
קיום צוואה שאינה הלכתית כשאין יורשים ידועים
התחייבות בהסכם גירושין להעביר דירה השייכת להורים