היתר מינקת
חיוב כתובה על סמך הרשעה בבית משפט
התחייבות בהסכם גירושין להעביר דירה השייכת להורים