דחית בקשה לפסילת הרכב בית הדין
בקשה לביטול צו ירושה ולקיום בדיקות גנטיות לנפטר כדי לאשש את הבקשה