זכות האשה להרחקת הבעל מזונות ומדור לאשה שהרחיקה את בעל
גירושין, חלוקת רכוש - כריכה, צווי הגנה
חיוב כתובה במקום שיש פסול בעדי הקידושין