חיוב בקנס והוצאות למפריע ומשבש את מהלך הדיון
כח האם לתבוע את האב לשלם מזונות הילדים לשעבר לאחר שכבר ניזונו וסמכות ביהד לדון בהעדר הסכמת הצדדים
בעל הזקוק לטיפול שליטה בכעסים חיוב או המלצה לגירושין
שלילת יהדות אגב תביעת גירושין ונפקויותיה לעניין התביעות שהוגשו
משמורת משותפת או הסדרי שהות