היתר נישואין מינקת גרושה
גדרי הלכת שיתוף ספציפי בדירת מגורים
פשרה בתביעת כתובה בגירושין מחמת מריבות הדדיות
דחיית תביעה לחייב איש לדווח לרשויות המס על הכנסתו מגימלה כהכנסה ראשונה והכנסתו מעבודה כהכנסה שנייה
חזקת בני זוג כנשואים; תוקפם של נישואין פרטיים
דחיית בקשה לביטול הסכם בטענת אי מילוי תנאי סיוע להוצאת אזרחות זרה
בעלות חזקה מוחזקות וקנין בכספים שהפקידה אם האיש בחשבון המשותף בעת משבר;