האם להצמיד סכום כתובה
תביעת אלמנה
התניית מתן גט בדיון מחדש בעניינים שנפסקו בבית המשפט
שניים שדנו עם דיין פסול לעניין מתן פס"ד עם דיין כשר
מזונות ומדור האלמנה
חלוקת רכוש