חיוב בגט כאשר הבעל מתנה את מתן הגט בהחזרת מתנות
דחיית תביעת אשה לגירושין בדעת רוב
סמכות נמשכת לדון במזונות ילדים והסדרי ראיה לאחר הגט
הסכם גירושין וזכויות ירושה