חיוב בגט כאשר הבעל מתנה את מתן הגט בהחזרת מתנות
דחיית תביעת אשה לגירושין בדעת רוב
סמכות נמשכת לדון במזונות ילדים והסדרי ראיה לאחר הגט
הסכם גירושין וזכויות ירושה
מאסר לכפיית גט אף לאחר 10 שנות מאסר
חלוקת רכוש ומזונות ילדים
חלוקת הזכות למגורים בדיור ציבורי
גירושין וחלוקת רכוש
גירושין עקב מעשים מגונים בקטינים