התניית מתן גט בדיון מחדש בעניינים שנפסקו בבית המשפט
פרשנות הסכם גירושין
כבוד האדם וחירותו וצו האוסר פגישה עם פילגש
חיוב הבעל בתוספת כתובה
קבלת ערעור לתשלום פיצויים כנהוג במוסדות המערערת
מדור אלמנה ומזונותיה