קבלת ערעור כאשר פסק דין ללא נימוקים
בורר שמונה על ידי בית דין
דחיית ערעור לחיוב אשה בגט
חלוקת רכוש בטרם גט
גירושין בגין אלימות נפשית ופיזית
חלוקת רכוש
חיוב הבעל בתוספת כתובה
גירושין