חיוב גט והרחקה דר-ת ועקול נכסי הבעל
חיוב בגט עקב התעללות
חיוב בגט וצו הגבלה מאסר
היתר נשואין למינקת רווקה אם לתינוקת בת 15 חודשים
קביעת יום הקרע וחלוקת רכוש על פי חוק יחסי ממון
עילות גירושין לחיוב בעל הומוסקסואל בגט
מחלוקת בעניין נכסי עיזבון
החפצה בגט בשל מחלת נפש של בעלה – מורדת, ספק בכתובה בלא בירור הטענות
שורשי דין הפסד תוספת הכתובה ב''מורדים זה על זה'' וענפיו
חיוב גט בשל אלימות ושתיינות, הימנעות מלזון, פירוד ממושך, מאיסות ומרידה הדדית
תוקף הסכמות בענייני קטין – ולרבות בעניין הסמכות לדון בעניינו – טרם לידתו,