תביעת גירושין לא כנה, חוב כתובה מול חוב מזונות
בקשה לפריסת חוב מזונות בביטוח הלאומי
חיוב בגט
קביעת סמכות שיפוט
חיוב עורך-דין בהוצאות אישיות
סמכות בינלאומית לדון בחלוקת רכוש בכרוך לגירושין
אכיפת הסדר ראיית ילדים