חלוקת פדיון ימי מחלה הסתגלות וחודשי פרישה בין בני זוג
מירוץ החלטות וחוסר תום לב
חיוב בעל בכתובה