חלוקת רכוש
מכירת דירת מושכרת עקב חובות
דחיית תביעה לשלום בית וחיוב בגרושין
דחיית תביעת אשה לכתובה