יין ישן: תוקף שטר בוררין
יין ישן - : גירושין ומזונות