יין ישן: בקשה למתן הוראות לנאמני הקדש להעביר תביעה מבית משפט לבית הדין