גירושין בגין אלימות נפשית ופיזית
חיוב הבעל בתוספת כתובה
מזונות ומדור האלמנה
חלוקת כספים בחשבונות בנק וכתובה