כשרות יוחסין
כבוד האדם וחירותו וצו האוסר פגישה עם פילגש
דחיית ערעור לחיוב אשה בגט
התדיינות בפני בית דין של תנועת הפועל המזרחי
עילות גירושין לחיוב בעל הומוסקסואל בגט
קבלת ערעור לתשלום פיצויים כנהוג במוסדות המערערת