שכר טרחת עו"ד כשלא הושלמה עסקה - ביה-ד הגדול
קבלת ערעור כאשר פסק דין ללא נימוקים
חלוקת רכוש
מזונות אשה כשחיים בנפרד והיא עובדת
חיוב בעל בכתובה
חלוקת רכוש
היתר לבוא בקהל