האם הבעל רשאי לעכב את הגט בטענה שערכאות בארה''''ב היטו את דינו
- דחיית בקשה לביטול צו ירושה בגלל צוואה ש''נמצאה'' לאחר שנים רבות