ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב יצחק אלמליח
הרב יצחק הלוי אבירן
הרב אליהו אריאל אדרי
אב בית דין
דיין
דיין
תיק מספר: 355288/3
תאריך: ד בשבט התשע"ו
14/01/2016
תובע פלוני
משיב פלונית
בא כוח המשיב עו"ד דורית אקריש
הנדון: גירושין
נושא הדיון: גירושין - הבאת סרבן באמצעות המשטרה

פסק דין
בתאריך כ"ד בכסלו התשע"ו (6/12/2015) ניתנה על ידינו החלטה כדלקמן:
בתיק זה הוגשה תביעת גירושין על ידי האשה לפני למעלה משלוש שנים בתאריך 1/11/12.

מאז התקיימו חמישה עשר דיונים. מתוך חמישה עשר הדיונים לא התייצב הבעל לאחד עשר דיונים.

ביה"ד הוציא כנגד הבעל שמונה פקודות מעצר שונות. מבין שמונה פקודות המעצר, פקודה אחת בלבד טופלה ע"י המשטרה וזאת בתאריך 4/12/14 כאשר לדיון שנקבע במועד זה הופיע הבעל בליווי המשטרה.

שאר פקודות המעצר לא הובילו למעצרו או הבאתו לבית הדין.

על פי נתוני המזכירות כל פקודות המעצר והצווים דוורו והגיעו לידי משטרת ישראל.

בתאריך 20/10/15, נתנה על ידינו בהמשך לדיון נוסף אליו לא התייצב הבעל, החלטה כדלקמן-

הופיעה האשה וב"כ, הבעל לא הופיע. מעיון בנתוני הדיוור עולה כי ההזמנה נשלחה ליעדה.

אין זו הפעם הראשונה שאין הבעל מתייצב,בתיק זה התקיימו ארבעה עשר דיונים ובעבר לא הופיע לשבעה דיונים קודמים לכל הפחות.

כמו כן הוצאו נגדו צווי מעצר בלא שחרור בערבות.

על פי נתוני מערכת המחשוב הצווים ברובם לא טופלו על ידי המשטרה.

יש לקבוע מועד חליפי ולזמן את הבעל בצו מעצר לכל שוטר בלא שחרור בערבות.

ביה"ד מבהיר שמציאות זו של נזק קשה לאשה שאינה נתמכת בטיפול המשטרה היא בלתי אפשרית.

יש להעביר עותק מהחלטה זו למשטרת מסובים.

ככל שלא יתייצב הבעל לדיון הבא יזומן מפקד משטרת מסובים למתן עדות בבית הדין.

המזכירות תקבע מועד חליפי בתאריך 01/12/15 בשעה 11:00.
עד כאן לשון החלטתנו הנ"ל.
בהמשך להחלטה זו קיים מזכיר ההרכב שיחה עם הגורם המטפל במשטרת מסובים ובקש לתת קדימות לעניין.

על אף שיחה זו גם לדיון הנוכחי לא התייצב הבעל והמשטרה לא הגיבה.

לפנינו עגונה משטרתית.

האשה העומדת לפנינו מבקשת שינתן לה יומה בביה"ד והדבר נמנע ממנה בגלל אזלת ידה של משטרת ישראל.

אין צורך להיות בעל לב רחום במיוחד כדי להיות ער כמה נוראה מצוקת האשה שלפנינו ואין לה מושיע.

כמו כן אי הופעתו של הבעל מונעת את בירור הדין על ידי בית הדין.

ביה"ד רואה בפליאה את התנהלות משטרת ישראל.

יש לקבוע מועד חלופי בתאריך 8/2/16 שעה 09:00.

לדיון זה יש לזמן את מפקד משטרת מסובים למתן עדות והבהרה כיצד בדעתו לטפל במקרה כאוב זה.

יש להעביר עותק מהחלטה זו למנכ"ל בתי הדין הרב שמעון יעקבי למנהל אגף עגונות הרב אליהו מימון למפכ"ל המשטרה רנ"צ רוני אלשיך ולמשטרת מסובים.

בנוסף יש להוציא כנגד הבעל פקודת מעצר לכל שוטר בציפייה שמשטרת ישראל תאכוף פקודת מעצר זו.

ככל שיובא הבעל לבית הדין בכל תאריך שהוא, יתקיים מועד דיון לאלתר.
כחלוף כחמישה שבועות בתאריך א' שבט תשע"ו (11/01/2016) הובא הבעל לבית הדין על ידי יחידת נחשון.

הבעל סרב לסדר את הגט והוחזר למעצר.

זו לשון החלטתנו מהתאריך הנ"ל:
הופיעו הצדדים. הבעל מלווה ביחידת נחשון.

בדיון הנוכחי חזרה האשה על עמדתה ההחלטית לגירושין.

הבעל סרב ולא הצליח להסביר את סרובו.

בפועל הבעל הובא לבית הדין קודם מועד הדיון.

לכשנשאל הבעל מדוע לא התייצב למועדים קודמים ענה כי "לא הייתי באזור."

על תמיהת ביה"ד מדוע זה שלא היה באזור פוטר אותו מהתייצבות, לא היה בפיו מענה.

הבעל אף הודה כי ידע על חלק ממועדי הדיון ולא הופיע.

הוצאו כנגדו פקודת מעצר שלא טופלו.

אין מנוס אם כן מלהאריך את צו המעצר לשם הבטחת התייצבותו.

צו המעצר מוארך בזה עד לתאריך 8/2/16 שבו יתקיים דיון בביה"ד ועל שב"ס להביאו לדיון בשעה 09:00 ובו יוחלט על המשך מעצרו.

נוכח אכיפת צו המעצר, מפקד משטרת מסובים פטור מהתייצבות לדיון.
יש להוציא הזמנה לאסיר לדיון הנ"ל.
יום לאחר מכן הוגשה בקשה מטעם רב כלא מעשיהו בתיווך הרב אליהו מימון מאגף עגונות של ביה"ד הרבני ולפיה הבעל מסכים לסדור הגט.

הבעל זומן יום לאחר מכן לבית דיננו. התברר כי כן הוא והסכמתו לסדור גט מלאה והוא מבין כי זו הדרך הנכונה.

הגט סודר בהסכמה ובזה תמה פרשה עגומה זו.

בית הדין מביע הוקרתו למפקד תחנת משטרת מסובים שפעל ללא לאות ודאג להבאת הבעל לבית הדין.

לרב כלא מעשיהו ולרבנות שב"ס שפעלו במהירות לסיום הפרשה.

בית הדין מברך את בני הזוג שיגדלו את בנם בנחת ולאורך ימים טובים.

יש לשלוח עותק מהחלטה זו לראש תחום עגונות הרב אליהו מימון למפקד משטרת מסובים ולרב שב"ס.

ניתן לפרסם בהשמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום ד' בשבט התשע"ו (14/01/2016).


הרב יצחק אלמליח – ראב"ד
הרב אבירן יצחק הלויהרב אליהו אריאל אדרי