ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב דוד ברוך לאו‏
הרב הראשי לישראל
תיק מספר: 1009719/5
תאריך: כ"ח באדר ב התשע"ו
07/04/2016
מערערת פלונית
בא כוח המערערת טו"ר נדב טייכמן
משיב פלוני
בא כוח המשיב טו"ר יחיאל בן יחיאל
הנדון: נישואין פרטיים
נושא הדיון: נישואין פרטיים

החלטה
בתיק זה אני מנוע מלדון כי עניינו הוא ערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי שבהרכבו מכהן שאר-בשרי. מה עוד שנושא חשוב זה – ההתייחסות לנישואין פרטיים שנעשים בניגוד לחוק, חייב להגיע לשולחנו של נשיא ביה"ד הגדול.

למרות הנ"ל לא אמנע מלהעיר את דעתי על ההשלכות שישנן לאותם אלו שבניגוד לתקנות הרבנות הראשית עורכים חופה וקידושין מחוץ למסגרת הרבנות הראשית. תקלות רבות עלולות לנבוע כתוצאה מנישואין שאינם רשומים כדת וכדין. המקרה שלפנינו הוא דוגמא נוספת לתקלות העלולות לצאת ממקרים אלו, וכי יש בכך פגיעה בזכויות הצדדים שנישאו. מה גם שהדבר נעשה באופן זה על מנת להבריח מהרשויות, דבר חמור כשלעצמו.

הערה אחת אבקש להוסיף לגופו של דיון עקרוני. אכן הצדדים עשו דבר שלא ייעשה בכך שנישאו באופן פרטי מחוץ למסגרת הרבנות הראשית. ההחלטה בנושא זה צריכה לקחת בחשבון שבנישואין אלו שני הצדדים היו מעורבים בהם, ושניהם עברו על התקנה, ביטול זכויות האישה פוגע רק בצד אחד.

את הערותיי אלו אבקש ממנהל בתי הדין הרבניים לפרסם בהשמטת פרטי הצדדים, לאור החומרה בה יש לראות מקרים אלו.

ניתן ביום כ"ח באדר ב התשע"ו (07/04/2016).

הרב דוד ברוך לאו