ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב משה טופיק
הרב חגי איזירר
הרב שלמה בן שמעון
דיין, יו"ר
דיין
דיין
תיק מספר: 2950-23-1
תאריך: י"ד כסלו תשס"ו
15.12.2005
מערער פלוני
בא כוח המערער עו"ד מ' כהן ועו"ד א' עמרמי
משיבה פלונית
בא כוח המשיבה עו"ד ז' ולנר
הנדון: שלום בית
נושא הדיון: מדור ספציפי

פסק דין
זהו ערעור הבעל על פסק דין שניתן בביה"ד האזורי בנתניה ביום ו' בתשרי תשס"ה שבו נפסק כי בשלב זה מגיע לאשה מדור ספיציפי בדירה שבמושב אודים.

המערער טוען שהדירה הנ"ל היא בת חמשה חדרים ומשתרעת על פני שטח של כשני דונם ששוויו קרוב למיליון דולר. הוא מוכן לקנות לה דירת אחרת.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בחומר שבתיק נראה כי הואיל והשטח שבו ממוקמת הדירה הוא יוקרתי מאד, אין צורך להשאיר את כולו ברשות האשה ואפשר למכור את השטח והכספים יהיו מעוקלים עד שהבעל ישיג דירה נאותה במקום אחר לאשה, והדירה תהא בת 4-5 חדרים ומהכסף של המכירה ישולם התשלום לדירה שיקנה, וגם ביה"ד האזורי בפסק דינו כתב שאם הבעל היה מציע לה תמורת חלקה בדירה בית של 5 חדרים במקום אחר היה מקום לביטול הצו. יש רק להוסיף שהדירה שיקנה לה הבעל תהא ראויה וביה"ד האזורי יבדוק את הדירה לפי ראות עיניו מתאימה היא לאשה.

(-) משה טופיק

איני יכול להסכים עם דעת האב"ד ואבאר את נמוקי.

א. כב' האב"ד יוצא מתוך נקודת מוצא שאבד הסיכוי לשלום הבית ויש מקום לפרוק המשפחה. אולם ביה"ד האזורי שלפניו תיק תביעת מזונות, שלום בית ומדור ספיציפי סבור שלאשה יש זכאות למדור ספציפי והיא זכאית למזונות ומדור.

פסה"ד נשוא הערעור "מפריע" לבעל הרוצה פרוק שתוף.

התביעה למדור ספציפי הוגשה לביה"ד האזורי זמן רב לפני שהוגשה התביעה לפרוק שתוף לביהמ"ש למשפחה, ועל כן בית המשפט למשפחה ממתין לתוצאות הדיון בשאלת המדור הספציפי.

ב. כשאנו דנים בשאלת המדור הספציפי אנו רשאים לדון בו מכל ההיבטים ההלכתיים, הן מבחינת חיובי בעל במדור האשה והן מבחינת דיני השותפים בחו"מ. מה שביה"ד האזורי וכן האב"ד כתבו שאין כאן דין עולה ואינה יורדת כאשר הוא מוריד אותה מדירה של 5 חדרים באזור יוקרתי עם שטח של שני דונם לדירה של 5 חדרים בבית משותף או 4 חדרים בבית משותף, אין זה נכון, כי המגורים בוילה בשטח פתוח הם איכות מיוחדת ואם ימצא לה דירה של 3 חדרים בשטח פתוח ומרווח של 2 דונם יתכן שיצא בזה ידי חובת מדור אבל זה לא מצוי.

ג. מצד דיני פרוק שותפות: קי"ל שבדבר שאין בו כדי חלוקה ונשתתפו מדעתם יכול השותף להתנגד לחלוקה של גוד או אגוד ולהשען על הפוסקים כן. הטענות שבנשואין שאני כיון שהדירה נקנתה לימי נשואין וכאשר הגיע קץ הנשואין הגיע ג"כ קץ השותפות אינה מקובלת, כיון שהאשה רוצה בשלו"ב וביה"ד קובע שהבעל הוא זה שפרק את החבילה ע"י נתינת עין באחרת ובמקרה כזה עדין לא נחשב שיש כאן קץ לנשואין.

ד. במקום שהבעל רוצה לזרז את פרוק המשפחה ע"י הרעת תנאי המגורים של האשה אזי גם מצד דיני מדור ומזונות אינו יכול להסיט אותה לדירה אחרת כי במצב כזה כל דירה אחרת היא נוה רע עבורה.

לאור הנ"ל, יש לדחות את הערעור ולקבוע כי יש לאשה זכות למדור ספציפי בדירת הצדדים.

(-) חגי איזירר

לדעתי, כל עוד שהאשה אינה אשמה כלל בפירוד שהבעל יזם עקב הכרותו עם אשה אחרת, לא ניתן לנשל את האשה מהדירה בה גרה כיום האשה - בית גדול עם שטח של שני דונם - שזה בודאי מוסיף הרבה רווחה לדיור שהאשה זכאית לו.

על כן, דעתי, לדחות את הערעור.

במידה והבעל יציע הצעה נוספת לאשה שיטיב עמה, ישוב בית הדין האזורי לדון בתיק.

(-) שלמה בן שמעון

לאור האמור לעיל מחליטים:

א. דוחים את הערעור.

ב. אין צו להוצאות.

ניתן, ביום י"ד כסלו תשס"ו (15.12.2005).

(-) משה טופיק - דיין, יו"ר        (-) שלמה בן שמעון- דיין        (-) חגי איזירר - דיין