ב"ה
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בפני כבוד הדיינים:
הרב ישראל שחור
אב בית דין
תיק מספר: 1114710/1
תאריך: ח באדר התשע"ז
06/03/2017
מבקשים פלונית ופלוני
משיב
הנדון: אישור הסכם גירושין
נושא הדיון: סנקציה פסולה לסידור גט

החלטה
הצדדים הופיעו עם הסכם גירושין שאושר בבית המשפט לענייני משפחה.

בית הדין עיין בהסכם ומצא בעמוד 2 בסעיף 5 סנקציה כספית ובה נאמר שאם הבעל לא ישתף פעולה בסידור הגט, יוכפלו דמי המזונות עד נתינת הגט.

כידוע גט אמור להינתן מרצון ולא בדרך כלשהי של כפייה כולל סנקציה כספית.

משכך, בית הדין אינו יכול לאשר את בקשתם למתן פסק דין לגירושין וסידור הגט כל עוד לא יימחק סעיף זה.

על הצדדים לפנות לערכאה שאישרה את ההסכם ולבקש את ביטולו של סעיף 5 ולהעביר לבית הדין החלטה של בית המשפט המאשרת את ביטולו של סעיף 5.

עם קבלת האישור, בית הדין יאשר את הסכמתם להתגרש, יפתח תיק לסידור גט ויקבע מועד לסידור הגט.

הערה: לאחרונה נתקלנו בכמה מקרים שהוכנסו סנקציות להסכמים שאושרו בבית המשפט. בית הדין פונה בזאת לעורכי הדין העורכים הסכמי גירושין ולשופטים להימנע מכך, שכן הדבר גורם עגמת נפש וטרחה מיותרת לבאים להתגרש. יתרה מכך, אם בית הדין לא שם לבו לסנקציה, ומסדר הגט ללא מחיקת הסנקציה, הרי שהדבר פוגע בכשרות הגט מחשש לגט מעושה.

בית הדין מעביר העתק החלטה זו לרב שמעון יעקבי מנהל בתי הדין הרבניים כדי שיביא את הדברים לגורמים הרלוונטיים, כדי למגר תופעה זו.

ניתן ביום ח' באדר התשע"ז (06/03/2017).


הרב ישראל שחור – אב"ד